FILOSOFEREN

Om van uw idee een realiseerbaar project te maken, zetten wij het idee om in een ontwikkelingsstrategie. Het doorlopen van een creatief proces is het middel om daar te komen.
De rol die wij bekleden is die van spil in het proces. Wij opereren hierin niet solitair, maar formuleren samen met de opdrachtgever de doelen, waarbij uw bedrijfsfilosofie en -strategie voorop staan.

Wij analyseren voortdurend kansen en risico’s en houden de toekomstige ontwikkelingen nauwlettend in het oog. In deze prille fase voeren wij bij voorkeur een haalbaarheidsonderzoek uit, waarin wij aandacht schenken aan marktpotentie, omgevingsfactoren en samenwerkingsvormen.
Wij sluiten deze fase af met een ontwikkelingsstrategie. Hierin formuleren wij, samen met de opdrachtgever, de projectdoelen en -middelen, zetten de projectorganisatie op en stellen beslismomenten vast.

In deze fase leggen wij de nadruk op: