DEFINIËREN

In de tweede fase toetsen wij de scenario’s uit de ontwikkelingsstrategie. Wij maken de haalbaarheid, mogelijkheden en risico’s inzichtelijk. dbv beschikt hiertoe over een scala aan methodieken.

Wij hebben ruime ervaring in het interpreteren van:

Het moment is aangebroken om een projectteam samen te stellen. Dit team is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in en rondom het project en is in staat om voldoende draagvlak te genereren.
Daarom participeren hierin zowel medewerkers van de opdrachtgever, als de specialisten van dbv en voor zover nodig andere externe partijen. Dit team voert nader onderzoek uit naar de projectkaders en toetst ze aan de ontwikkelingsstrategie.
Dit leidt tot het definiëren van de uiteindelijke oplossingsrichting en de afbakening van het project, vastgelegd in het projectplan.