REALISEREN

Elk vastgoedproject is uniek. Dat maakt dat de realisatie geen standaard productie is, maar een optelsom van onderling afhankelijke stappen.
dbv verstaat de kunst om structuur in de complexe processen aan te brengen door middel van een gefaseerde aanpak.

dbv stuurt het bouwproces en waakt over de vooraf vastgestelde uitgangspunten. De randvoorwaarden waarbinnen het project wordt uitgevoerd - zoals financiële middelen en de opleverdatum - houden wij hierbij voortdurend in het oog. Ook in deze fase past ons de taak van projectmanagement.
Wij staan op de bouwplaats, voeren directie en houden dagelijks toezicht met inbreng van onze actuele kennis en ervaring.