BUREAUPROFIEL

dbv begeleidt vastgoedprojecten en staat garant voor betrouwbaar advies en resultaatgericht management in diverse bouw- en ontwikkelingsprojecten. Onze professionele managers en adviseurs ondersteunen u om van uw idee werkelijkheid te maken. Vanaf de kale grond tot de ingebruikname van uw vastgoed staan wij naast u, de opdrachtgever, op de bouwplaats.

FILOSOFEREN, DEFINIËREN EN REALISEREN
Dit zijn de drie elementaire stappen om te komen tot een klinkend vastgoedresultaat.

FILOSOFEREN
Uw ideeën tegen het licht houden. Een plan wegen op alle mogelijkheden, maar ook op de onmogelijkheden. Voor dbv zijn dit de initiële en creatieve stappen om scenario’s te schetsen en een ontwikkelingsstrategie te kunnen formuleren. Dit is de noodzakelijke basis om in een later stadium uw idee werkelijkheid te kunnen maken.

DEFINIËREN
Het uitwerken van scenario’s en ze vervolgens toetsen aan mogelijkheden en risico’s. In dit stadium werken wij de belangen uit het primaire proces uit naar heldere kaders en bakenen wij het proces af. Het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is hierbij voor ons een logisch uitgangspunt.

REALISEREN
Door middel van ons projectmanagement, zien wij toe op de realisatie van vastgoedprojecten.
Organisatie van het bouwproces, bewaken van de kwaliteit en het budget zijn noodzakelijk voor het behalen van de vastgestelde doelen.