DIENSTEN

In alle stadia van het ontwikkelingsproces staat dbv de opdrachtgever terzijde met advies over planning, financiën, organisatie en communicatie.
Wij bekleden continue de rol van intermediair tussen diverse (externe) partijen, teneinde uw belang te dienen.
Met deze werkwijze stellen wij de opdrachtgever in de gelegenheid om zich volledig te concentreren op de eigen organisatie.

FILOSOFEREN, DEFINIËREN EN REALISEREN
Juist in deze combinatie schuilt de kracht van dbv. Wij hebben de kennis en expertise in huis van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen. Wij anticiperen in het prille begin al op situaties die van belang zijn voor de eindfase.